Zvětšení prsou - Augmentace

MUDr. Alexandr Šimek je specialista na zákrok augmentace prsou na portálu estheticon.cz

Zvětšení prsou pomocí silikonových implantátů se nazývá také augmentace.

Zvětšení prsou je plastická operace, kdy vsunutím implantátů do prostoru mezi velký prsní sval a mléčnou žlázu, nebo pod tento sval, můžeme zvětšit prsa nebo vyplnit prsa pokleslá.

Příprava pro zvětšení prsou

Předpokladem k provedení operace zvětšení prsou je dobrý zdravotní stav.

Zvětšení prsou – augmentace -se provádí v celkové anestesii, kterou předchází komplexní předoperační vyšetření. Celková anestesie je pro organismus stres, který může zhoršit připadnou chronickou chorobu pacientky. Rovněž tak některé nemoci mohou negativně ovlivnit průběh hojení, a tím i výsledek operace.

Operační přístup – řez

Jsou v zásedě 3 typy řezů, kterými se vkládají implantáty:

 • z oblasti podpaží – axilární přístup
 • z řezu na hranici prsního dvorce a kůže – circumareolární přístup
 • řezem v podprsní rýze – submammarní přístup

Preferuji přístup z podprsní rýhy – a to z těchto důvodů:

 • nevede k trvalé necitlivosti nebo snížení citlivosti bradavky
 • není třeba narušit těleso žlázy (jako u řezu na hranici dvorce) je pro operatéra nejlépe přehledný
 • jizva po operaci je nejlépe schovaná-vysvětlím:

Následný lehký převis zvětšeného prsu jizvu zcela překryje a tato se v praxi stává neviditelná pro okolí i tehdy, stojí-li nebo sedi-li žena nahá. Což u řezu kolem dvorce neplatí. U řezu v oblasti přední podpažní řasy – je jizva vidět i v tričku, boleru nebo v plavkách a “informované“ okolí již tak může odhalit tajemství plných tvarů jejich nositelky.

Uložení implantátů

 1. pod sval (sval je nutno v různém rozsahu přerušit dle stávajíci anatomické situace ev.velikosti implantátů)
 2. pod žlázu

Varianta pod sval je podmíněna vírou,že implantát podpírá další tkáň, která brání gravitaci a tím sesunu implantátů.Sval je však nutno v různém rozsahu přerušit a tím se tento jeho přínos podstatně snižuje.

Výhodou uložení implantátu pod žlázu je zase možnost plného vypnutí i více pokleslých prsů bez rizika vzniku „zdvojeného“ prsu – double bubble fenomén.

Dlouhodobé udržení dosaženého výsledku operace u obou variant je podmíněno nošením vhodné podprsenky

Rozvaha pacientky

Před operací zvětšení prsou vždy doporučejeme klientkám získat co nejvíce informací o zamýšlené operaci, a to hlavně konzultací u atestovaného plastického chirurga. S ním probrat všechny aspekty operace, hlavně s ohledem na výchozí tvar a postavení prsů, jejich možnou asymetrii, tvar hrudníku, výšku postavy, sílu podkožní tkáně v oblasti hrudníku. Ne vždy lze totiž uvedené skloubit s představou – přáním pacientky. Je třeba vzít v úvahu i případné těhotenství – kojení. Nelze zaručit, že po skončení kojení bude tvar a velikost prsů nezměněný. Při rozhodování  podstoupení  zvětšení prsou je třeba vzít v úvahu i možné komplikace.

Komplikace při operaci zvětšení prsou

 • krvácení – jako u každé operace – má za následek hematom – jeden prs je pak nápadně větší, napjatý a bolestivý – zde je pak nutná revize – vynětí impalntátu a zastavení krvácení. Implantát je vložen zpět, hojení je pak prodlouženo
 • infekce – při operování v tzv. “chráněném koagulu“ – před operací jsou podána antibiotika, je riziko infekce minimální, přesto se může vyskytnout. Riziko je větší, když dojde k dehiscenci rány – částečně otevření – povolení. Toto jde nejvíce na vrub nedodržení pooperačního režimu pacientkou – nedostačený klidový režim nebo nevhodná podprsenka
 • posun nebo rotace implantátů – příčinou může být špatně zvolená velikost implantátů, nebo v pozdější fázi – nevhodná podprsenka
 • hypertrofické až keloidní jizvy – u některých jedinců, a to třeba jen v určitých oblastech, reaguje kůže přehnaně hojením operační rány keloidní jizvou. Léčba těchto stavů je pak svízelná, dlouhodobá a často i neúspěšná. Pomáhá promaštování neutrál. tuky – vepřové sádlo, olivový olej, někdy vpíchnutí kortikoidů, tlakové masáže (při řezu v podprsní rýze potřebný dlouhodobý tlak obstará vhodná podprsenka)
 • kapsula – kapsulární kontraktura – implantát je tělem vnímám jako cizí těleso, a proto jej obalí specifickou tkání. Pokud je tenká a jemná, není její přítomnost vnímána a ani viditelná. Pokud dojde z různých příčin k pohybu implantátů (nevhodné sporty, náraz, manipulace) má tělo tendenci implantát stabilizovat, a to zesílením tohoto jinak jemného pouzdra. Toto se většinou odehrává jednostraně, a tak výsledným problémem je vzniklá asymetrie celého prsu nebo jen jeho části.

Vztah - prsní implantáty - zvětšení prsou - karcinom prsu:

Tato otázka patří k často diskutovaným při konzultacích, proto pokládám za vhodné ji zde zmínit.

Dá se jednoznačně říct, že nikdy nebyla prokázána žádná souvislost. Proč se tedy vyskytuje onemocnění rakovinou prsu u žen s implantáty po operaci zvětšení prsou? Vysvětlení je jednoduché – rizikové faktory a genetické předpoklady působí bez ohledu na to, zda si žena nechala nebo nenechala implantáty voperovat. Jinak řečeno – pokud má žena ve svém osudu, že onemocní karcinomem prsu, tak tomu nezabrání, ať už implantáty má nebo ne. Při počtu milionů žen s implantáty je to proto zcela logické.

Režim po operaci zvětšení prsou

2 dny po operaci zvětšení prsou provádíme převaz a odstraňujeme Redony (drény). V této chvíli má pacientka poprvé možnost vidět svá prsa. Protože 48 hodin po operaci vrcholí pooperační otok – je třeba jí na to upozornit s tím, že tato velikost prsů je přechodná.

Po převazu propouštíme domů. Další kontrola je stanovena na 7.pooperační den, kdy vytahujeme jemné kožní adaptační stehy. Klidový režim je vhodný až do 10.-14. dne. V této době radíme rovné držení těla, aby implantáty „zarostly“ v tomto postavení. Po dobu jednoho měsíce je třeba nosit speciální podprsenku po celý den i noc.

Prsní implantáty

V současné době je na trhu velké množství značek a typů implantátů. Různá pracoviště preferují různé typy implantátu. Výrobní technologie a použité materiály jsou u všech v podstatě stejné. Se všemi lze dosáhnout výborných výsledků. Preference toho či onoho výrobce je pak spíše módní – prestižní záležitostí nebo otázkou ceny.

Původně hladké implantáty byly vystřídány implantáty s texturovaným povrchem. To přineslo prudký pokles výskytu kapsulární kontraktury. Převážilo rovněž používání anatomických – kapkovitých implantátů nad kulatými. Přibyly varianty s vysokým a extra vysokým profilem.

Při výběru implantátů pro zvětšení prsou by mělo vždy dojít ke shodě mezi operatérem a pacientkou.

Vliv prsního implantátu na vznik karcinomu prsu

Tato otázka patří k často diskutovaným při konzultacích,proto pokládám za vhodné ji zde zmínit.

Dá se jednoznačně říct,že nikdy nebyla prokázána žádná souvislost. Proč se tedy vyskytuje onemocnění rakovinou prsu u žen s implantáty?

Vysvětlení je jednoduché. Rizikové faktory a genetické předpoklady působí bez ohledu na to,zda si žena nechala nebo nenechala implantáty voperovat. Jinak řečeno – pokud má žena ve svém osudu, že onemocní karcinomem prsu, tak tomu nezabrání, ať už implantáty má nebo ne. Při počtu milionů žen s implantáty je to proto zcela logické.

Máte zájem o tento zákrok?
Kontaktujte nás

Tento web je chráněn službou reCaptcha. Platí Zásady zpracování osobních údajů a Obchodní podmínky firmy Google.