GDPR - Ochrana osobních údajů

Zde Vás informujeme o tom, jak naše společnost nakládá s osobními údaji, které jste nám o sobě sdělil(a) či které jsme o Vás získali v souvislosti s naší činností. Vaše práva vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upravena obecným nařízením o ochraně osobních údajů, jehož plný text naleznete zde. O Vašich nejdůležitějších právech Vás informujeme v tomto textu.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

 

Kdo údaje sbírá (Správce osobních údajů)

Vaše osobní údaje sbírá Privátní plastická chirurgie Olomouc s.r.o., IČO: 29396158, Olomouc, tř. Svobody 1067/32, PSČ 779 00, Zapsán v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45749, Kontaktní e-mail: alsim@seznam.cz, Kontaktní telefon: +420 585 506 217 | +420 608 887 561

 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, o kterých jste byli informováni. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili:

 

Návštěvník našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky o vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Zlepšení webových stránekÚdaje o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies).Oprávněný zájem naší společnosti na zlepšování poskytovaných služeb.52 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránekÚdaje o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies).Oprávněný zájem naší společnosti na měření efektivnosti webových stránek, včetně vlastní reklamy na našem webu.52 měsíců od vaší poslední návštěvy našich webových stránek
Cílení reklamního sdělení na webových stránkách třetích stran (remarketing)Údaje o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies).Souhlas se zpracováním osobních údajů projevený nastavením ukládání cookies v prohlížeči (dle akt. stanoviska ÚOOÚ).60 dnů od vaší poslední návštěvy našich webových stránek

Když se dobrovolně rozhodnete vyplnit jeden z našich formulářů, zpracováváme o vás některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Kontaktní formulářVyřízení vašeho dotazuJméno a příjmení, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní kontakt (pokud se rozhodnete nám ho poskytnout)Souhlas se zpracováním osobních údajů24 měsíců od odeslání formuláře

 

Klient

Stanete-li se našim klientem, zpracováváme o vás některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených dále:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Poskytnutí osobní lékařské konzultaceJméno a příjmení, RČ, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, anamnéza, výsledek konzultaceBudoucí plnění smlouvy60 měsíců od provedení konzultace
Provední požadovaného zákrokuJméno a příjmení, RČ, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, bankovní spojení, anamnéza, výsledek konzultace, informovaný souhlas, záznam o provedeném zákrokuPlnění smlouvy a právní povinnostDle platné legislativy ve zdravotnictví
Pozákroková péčeJméno a příjmení, RČ, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, bankovní spojení, anamnéza, výsledek konzultace, informovaný souhlas, záznam o provedeném zákroku, záznam o provedené péčíPlnění smlouvy a právní povinnostDle platné legislativy ve zdravotnictví
Účetní a jiné povinné evidenceDle platného znění zákona o účetnictví a dalších zákonů regulujících naši činnost.Právní povinnostDle platné legislativy

 

Komu osobní údaje předáváme, kdo vaše údaje zpracovává (Zpracovatel)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito Zpracovatelé:

 

Návštěvník našich webových stránek

ÚčelZpracovatelZpracovatelská smlouvaSoulad s GDPR
WebhostingACTIVE 24, s.r.o.anoano
E-mailové službySeznam.cz, a.s.anoano
Webová analytika, marketing a remarketingGoogle Ireland Limitedanoano
Webový marketing a remarketingSeznam.cz, a.s.anoano
Správa webu a online aktivitWebToo s.r.o.anoano

Klient

ÚčelZpracovatelZpracovatelská smlouvaSoulad s GDPR
CRM aplikace pro ordinaceanoano
Účetní službyanoano

Poskytovatelé SW, aplikací a služeb se mohou v čase měnit. Dle změn bude docházet k aktualizaci seznamu zpracovatelů.
Vždy vyhovíme vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše osobní údaje předány.

 

Na co máte právo

Protože zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás rádi informovali. Svá práva můžete uplatnit způsobem který Vám bude vyhovovat, ale který nám zároveň umožní ověřit vaši identitu (že nás skutečně žádáte vy).

 

Právo na odvolání souhlasu

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Je vašim právem tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na e-mailové adrese  alsim@seznam.cz

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše také tak, že kliknete na příslušný odkaz na konci každého obchodního sdělení.

 

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům které o vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému zpracování. Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně.

 

Právo na opravu

Pokud zjistíte že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

 

Právo na výmaz

Vaším právem je právo na výmaz vašich osobních údajů které o vaší osobě uchováváme a zpracováváme.

Může ale dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány. Takovým případem jsou zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje jiná zákonná povinnost.

 

Právo na přenositelnost

Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí vašich osobních údajů které nám byly poskytnuty na základě vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše takto zpracovávané osobní údaje vám na požádání poskytneme v běžně používaném strukturovaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo na omezení zpracování

V případech kdy budete mít pocit že vaše osobní údaje námi zpracovávané jsou chybné, máte právo požadovat abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti údajů a jejich případné opravě.

 

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení). V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, vaše práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem vaše práva porušujeme, kontaktujte nás prosím na

Kontaktní e-mail: alsim@seznam.cz, Kontaktní telefon: +420 585 506 217 | +420 608 887 561

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.